september 28, 2022

Handboog Vereniging Target Aalsmeer

Handboogschieten voor iedereen

Sport en Cultuur Event een groot succes!

Zondag 10 april is er door ESA, een Sport en Cultuur even georganiseerd waarbij de alle sport- en cultuur aanbieders ( verenigingen) demonstraties konden geven om zichzelf te promoten.

Wij als Target hadden een kraam en een stuk gras toegewezen gekregen om geïnteresseerden te informeren en ter interesseren voor onze sport en vereniging. Er was erg veel animo om op het veld een paar pijlen te schieten op ongeveer 6m afstand. Dit over de pijl kijkend. Over de hele dag zijn er zeker 80-100 schietervaringen gegeven. Veel mensen bezochten zowel de kraam waar wat pijlen en verschillende typen bogen lagen en werden geënthousiasmeerd door Adri, Jaap, Karin en Marco welke elkaar afwisselden.   

De intro’s en demo’s werden gegeven door Ferry, Sandra, Cor, Willem, Peter en Onno.  Gedurende de dag hebben zij continue intro’s staan geven en was het zelfs zo druk dat er weinig tijd was voor het geven van een demonstratie door zelf een pijltje te schieten.

De sfeer was mede door het waanzinnig lekkere weer erg goed, waarbij op het plein waar de kramen stonden een gezellige drukte was: er was voor iedereen wel iets te doen, bouwen, gymnastiekles, ritmisch gym, duiken, roeien of luisteren naar een van de koren welke een voorstelling gaven. Adri had een dubbel rol, daar hij zowel meezong met zijn koor, als bij onze kraam stond. 

Al voordat alles was opgeruimd, kregen we de eerste mail al binnen voor aanmelding voor de beginnerscursus. Een teken dat we het goed gedaan hebben!

Iedereen die heeft geholpen, of is komen kijken : heel erg bedankt ! samen hebben we de vereniging weer onder de aandacht gebracht op de Aalsmeerse verenigingskaart en wellicht gezorgd voor aanwas van nieuwe leden. In ieder geval hebben we samen laten zien dat boogschieten een sport is waar gezelligheid belangrijk is en de leden hun enthousiasme uitstralen!