juli 6, 2022

Handboog Vereniging Target Aalsmeer

Handboogschieten voor iedereen

In verband met huidge lockdown is de vereniging voor leden nu tijdelijk op zondagmiddag geopend. ingaand vanaf 5 december 2021

Beste leden en medeschutters,

Door de afgelopen vrijdag ingestelde lockdown van 17.00 uur tot 05.00 uur is het voor HBV Target helaas niet toegestaan om in de avonduren te schieten in onze accommodatie; dit geldt voor de clubavonden maar ook voor de trainingsavonden.

We hebben het volgende besloten:

Voor de komende 3 weken gaan we op zondagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur. In eerste instantie zullen wij als bestuur zorgen voor de bardienstinvulling.

Mocht de lockdown worden verlengd gaan we overwegen om ook op zaterdag mogelijkheden te bieden maar dit dan wel met de inzet van alle leden ivm het bardienstrooster.

De kantine is gewoon open dus dat is geen probleem.

De eerste zondag is dus volgende week 5 december en Johan Ruhe zal de 1e keer voor zijn rekening nemen.

Mochten er nog mooie dagen tussen zitten de komende tijd dan is buitenschieten uiteraard ook  nog een optie, uiteraard met inachtneming van de eerder afgesproken regels.

Met vriendelijke groet

Namens bestuur HBV Target