augustus 13, 2022

Handboog Vereniging Target Aalsmeer

Handboogschieten voor iedereen

Jeugd Target behaald Diploma’s

Diploma schieten regio101

Op zondag 24 november hebben enkele jeugdleden van Target deelgenomen aan de Diplomaverschieting van Regio101 welke bij Concordia in Amsterdam werd verschoten. De aanwezige schutter/sters konden doormiddel van het schieten van 2 wedstrijden van 30 pijlen op 18m, een diploma behalen voor het gemiddelde over deze twee wedstrijden. Dit in de klassen A-E. waarbij klasse E gemiddeld een 9 of hoger schiet

Lieke Mur welke dit jaar voor het eerst meedeed aan de jeugdcompetitie schoot vandaag een gemiddelde van 6,32 pnt uit 379 punten, wat resulteerde in “B” schutster

Michelle van Dam, welke deze wedstrijd voor de 2e jaar op rij schoot, behaalde een gemiddelde van 7,02 pnt gemiddelde uit 421 punten, wat resulteerde in “C” schutster

Carmen Terlouw, overtrof zichzelf door 2 meesterlijke scores te behalen, wat tevens resulteerde in een Persoonlijk Wedstrijd Record met 271 punten!. Zij behaalde 8,9 pnt gemiddeld uit 534 punten, wat resulteerde in “D” Schutster

Geweldige mooie resultaten voor deze drie jeugdige schutsters van Target. Marco, hun Trainert is weer SUPER trots op jullie!