Jaap Verbruggen en Frans Schreuder 25 jaar lid bij HBV Target Aalsmeer

2 JUBILARISSEN BIJ HANDBOOGVERENIGING TARGET

Op de algemene ledenvergadering van handboogvereniging Target op 25 november jl. werden jubilarissen Frans Schreuder en Jaap Verbruggen in het zonnetje gezet. Beide heren zijn al 25 jaar lid van HBV Target en spelen al sinds dag 1 een grote rol binnen het vrijwilligersbestand van de schuttersvereniging. Van mollen vangen tot schilderen en van bardienst tot rioolwerk. Deze mannen pakken alles aan en volgens voorzitter Adri van Egmond zou elke vereniging moeten kunnen beschikken over dit soort topleden. Uit handen van hun trotse voorzitter mochten beiden het zilveren erespeldje ontvangen onder dankzegging voor hun geweldige inzet in de afgelopen 25 jaar voor hun vereniging, met de uitdrukkelijke wens hen nog vele jaren als lid van Target te mogen blijven verwelkomen. Meer weten over de handboogsport ? kijk dan verder op onze site!

KLUSDAG BIJ HANDBOOGVERENIGING TARGET

Traditioneel wordt er bij handboogvereniging Target jaarlijks een klusdag georganiseerd, waarbij in de loop van het jaar grote en kleine opgespaarde klussen op één dag door de leden worden afgewerkt. Dit jaar was de grootste klus het schilderen van de accommodatie. Deze bestaat voor het grootste gedeelte uit onbewerkt hout dat regelmatig in de beits moet worden gezet en de aanwezige kozijnen in de groene lak. Met name aan de zonkant was het dankbaar werk. Ook binnen waren er de nodige klussen; de grote schiethal volledig stofzuigen en de kantine en keuken een goede sopbeurt. Ook de bebossing achter op het terrein had wat onderhoud nodig. Dit gedeelte van het terrein wordt gebruikt door de 3-D schutters van Target. De aanwezige klussers werden met de koffie verrast met een eigengemaakte taart die door één van de aanwezige dames was gemaakt. Deze keer waren er 14 leden aanwezig om deze zaken aan te pakken en dat vele handen licht werk maken bleek wel uit het feit dat men ruim binnen de gestelde tijd klaar was.  Bij HBV Target heerst een gezonde sfeer als het gaat over de inzet van vrijwilligers: alleen met deze inzet kan een vereniging vandaag de dag het hoofd boven water houden! De accommodatie staat er weer schitterend bij en de lijst met klussen is weer blanco tot de klusdag 2021

1e jeugdwedstrijd na Conona-stop

Afgelopen zaterdag 29 augustus is er weer in regio101 de eerste jeugdwedstrijd gehouden. Dit was bij de vereniging Pijlsnel in Landsmeer.

In verband met Corona was het deelnemersveld gesplitst in 2 groepen van ca.13 schutters per groep, verdeeld over de ochtend en middag.

Michelle, Iris en Carmen waren 3 van de 5 schutters van HBV Target welke nu aanwezig waren.

Ondanks dat het voor de meeste schutters een lange tijd geleden was dat zij konden schieten of trainen hebben zij na een vrolijk weerzien van hun medeschutters mooie prestaties neer gezet.

De resultaten van HBV Target:

Michelle 195 pnt

Iris 148 pnt

Carmen 233 pnt

Deze scores zijn onderdeel van een jeugdcompetitie met andere verenigingen in de regio, waarbij zo’n 40 schutters aan deelnemen in de leeftijd tot 20 jaar.

EINDE OPHALEN OUD PAPIER RIJSENHOUT

Zaterdag 27 juni was de allerlaatste ophaaldag van het oud papier in Rijsenhout. Ruim 25 jaar hebben enkele verenigingen dit maandelijks gedaan. Muziekvereniging Melomanie heeft het ophalen opgestart en kort daarna is handboogvereniging Target uit Kudelstaart mee gaan delen in de lusten en de lasten. Beide verenigingen hebben jarenlang hun begroting kunnen aanvullen met de opbrengsten hiervan, zeker omdat in eerste instantie sprake was van een gegarandeerde bodemprijs. Dit is enkele jaren geleden stopgezet omdat de Gemeente Haarlemmermeer het zag als een verkapte subsidie. Na de opheffing van muziekvereniging Melomanie is de Ontmoetingskerk uit Rijsenhout aangeschoven als partner. De afgelopen jaren hebben de Gemeente Haarlemmermeer en Gebr. Nijssen samen gezorgd dat de verenigingen toch door konden met het oud papier ophalen maar sinds het instorten van de prijs van het oud papier is het voor deze partijen niet meer rendabel deze actie te ondersteunen. Een optie voor de verenigingen zou zijn om zelf ophaalvrachtwagens te huren bij Nijssen maar dat zou de verenigingen meer kosten dan dat het zou opbrengen. De deelnemende verenigingen hebben begrip voor de beslissing van zowel de gemeente als de firma Nijssen maar vinden het uiteraard heel jammer dat ze moeten gaan stoppen met deze activiteiten. De inwoners van Rijsenhout hebben maandelijks altijd trouw het oud papier aan de weg gezet en ook de chauffeurs van Nijssen waren altijd even behulpzaam. De reeds opgeheven muziekvereniging  Melomanie, handboogvereniging Target en de Ontmoetingskerk willen iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan deze jarenlange inzet ter ondersteuning van hun respectievelijke begrotingen.

GENIETEN VAN DE EERSTE “BUITEN”10

Ook op Hemelvaartsdag werd er bij handboogvereniging Target geschoten bij heerlijke temperaturen. Dit was de 3e keer dat er geschoten werd na de versoepeling van de Corona maatregelen en het is duidelijk dat nog niet alle leden hun wekelijkse ritme alweer terug hebben. Met 10 tot 15 schutters op een avond is er sprake van een weifelend begin. Het bestuur van Target echter heeft goede hoop dat, indien de weersomstandigheden zich positief blijven ontwikkelen, er zeker sprake zal zijn van grotere opkomsten. Voor Marijke Eisen (zie foto) was het wel een bijzondere avond. Zij schoot haar eerste buiten 10, een prestatie die zij met enthousiasme  beleefde. Marijke is nog niet heel lang lid van Target maar met haar inzet en medeleven bij alles wat er bij Target gebeurt is zij zeker een welkome aanvulling binnen de club. Op Hemelvaartsdag was het de eerste keer dat zij buiten schoot. Het is te wensen voor Marijke dat er nog vele voltreffers mogen volgen.

DE SCHUTTERS VAN TARGET MOGEN WEER

Afgelopen donderdag 14 mei werd er sinds weken weer geschoten bij Handboogvereniging Target. Binnen de noodverordening die door de veiligheidsregio is opgesteld is het mogelijk om op verantwoorde wijze met elkaar (buiten) te sporten. Er zijn altijd 2 toezichthouders die alles in goede banen moeten leiden. De eerste avond was niet heel druk bezocht maar dat was ook te wijten aan een dun windje wat het zeker op de latere avond kil deed aanvoelen. Het bestuur hoopt dat er over enkele weken weer gesport mag worden in de accommodatie maar gaat er vooralsnog van uit dat het ook wel september zou kunnen worden. Daarom is gekozen om de hekken en de netten goed vast te zetten zodat deze kunnen blijven staan en niet steeds op- en afgebouwd moeten worden. Positief is in ieder gevoel dat de avonden warmer en langer gaan worden, zodat het buitensporten een stukje aangenamer wordt. Op de foto een impressie van de opstelplaats voor de schutter alvorens zij naar de meet mogen om hun kunsten te vertonen.

Update sluiting binnen- en buitenbanen t.a.v Coronavirus.

Beste leden en ouders,

Conform de adviezen van de overheid, het RIVM, NOC*NSF en de Nederlandse Handboog Bond met betrekking tot het Coronavirus neemt het bestuur van Target Aalsmeer per direct de volgende maatregelen:

Handboog Vereniging Target Aalsmeer zal haar accommodatie tot en met 1 juni 2020 ( en tot nader order) sluiten. Sluiting is puur een veiligheidsmaatregel om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit geldt zoals voor het binnen- als het buitenschieten.

-Alle verenigings-activiteiten worden tot nader order gestaakt. Met uitzondering van het ophalen van het oudpapier in Rijsenhout en bestuurlijke vergaderingen via emal/telefoon/whatsapp/..

Waarom tijdelijke sluiting van de locatie?

Het bestuur wil geen enkel risico nemen op besmetting van leden en cursisten. Dit is een preventieve maatregel.

Wanneer je vragen hebt, kan je een mail sturen aan info@hbvtarget.nl

Voor meer informatie betreft corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Kijk regelmatig op onze internetsite : www.hbvtarget.nl betreft ontwikkelingen

Het bestuur van Handboog Vereniging Target Aalsmeer

Accommodatie gesloten i.v.m landelijke maatregelen ten aanzien van Corona. Vooralsnog gesloten van 16 maart tot en met 6 april 2020.

Beste leden en ouders,

In aansluiting op de landelijke maatregelen en ter voorkoming en beperking van besmetting met het Coronavirus zal Handboog Vereniging Target Aalsmeer haar accommodatie tot en met 6 april 2020 (en tot nader order) sluiten. Sluiting is puur een veiligheidsmaatregel om mogelijke verspreiding tegen te gaan . Er is nadrukkelijk géén acute aanleiding.

De deuren zijn dicht, vooralsnog van 16 maart tot en met 6 april 2020.

Waarom tijdelijke sluiting van de locatie?

Het bestuur wil geen enkel risico nemen op besmetting van leden en cursisten. Dit is een preventieve maatregel.

Wanneer je vragen hebt, kan je een mail sturen aan info@hbvtarget.nl

Voor meer informatie betreft corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Kijk regelmatig op onze internetsite : www.hbvtarget.nl betreft ontwikkelingen

Namens het bestuur van Handboog Vereniging Target Aalsmeer

“ROBIN HOOD” VOOR FRANK DE HAAN

Op donderdag 12 september op de clubavond van handboogvereniging Target werd door Frank de Haan een ‘Robin Hood”geschoten. Een “Robin Hood”wil zeggen dat een schutter een pijl plaatst in de schacht van een door hemzelf afgeschoten eerdere pijl. Dit gebeurt ook in de gelijknamige film over deze middeleeuwse schurk. Dat dit een unicum is blijkt uit het feit dat het in de  clubhistorie van HBV Target slechts 3x eerder heeft plaatsgevonden. Het feit dat de schutter over een goede techniek beschikt en steeds dezelfde methodiek gebruikt bij het lossen verhoogd de kans op een genoemde treffer. Dat het uniek is blijkt ook uit het feit dat er bij Target wekelijks gemiddeld 4000 pijlen worden verschoten op de verschillende club- en trainingsavonden, en dat al ruim 20 jaar!! De kans dat Frank de Haan ooit nog eens de jackpot in de Staatsloterij zal winnen is na zijn “Robin Hood”wel heel klein geworden! Op bijgaande foto Frank met zijn treffer

GERRIT VERSTEEGVERSCHIETING


Afgelopen zondag 8 september werd er op het terrein van Handboogvereniging Target de jaarlijks terugkerende Gerrit Versteegverschieting georganiseerd. Deze memorial ter nagedachtenis aan oud lid Gerrit Versteeg wordt traditioneel in september gehouden. Enkele twijfels over het weer waren in de loop van de middag opgelost, het werd een prachtige dag met van tijd tot tijd pittige zonnige momenten. De wedstrijd op zich is er een met 36 pijlen op 25 meter waarbij uiteraard de buitenomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de wind, een belangrijke rol kunnen spelen. Wat belangrijk is op deze wedstrijd, is het samenzijn en niet het winnen, vandaar ook dat er traditioneel een BBQ aan het hele gebeuren wordt gekoppelt, waarbij ook verschillende partners van de schutters aanschuiven. Het feit dat zij aanschuiven maakt het extra gezellig. Het was ook prachtig om te zien dat er veel jeugdleden aanwezig waren en aangezien de jeugd de toekomst heeft ziet het er voor HBV Target rooskleurig uit. BVHBV Invaller wedstrijdleider Marco Jongkind heeft er een goed georganiseerde wedstrijd van gemaakt en met Jos de Vries en Onno Faber achter de kookplaat werd het als geheel een prachtig evenement op sportpark Calslagen. Op de bijgevoegde foto de prijswinnaars in de verschillende klassen.

Onderstaand de uitslagen:

Compound
1Marcel299
2Jaap289
3Adri276
4Jos172
Recurve
1Johan309
2Mel308
3Friso301
4Carmen299
5Jos van t schip289
6Gerlof 287
7Cor282
8Marco280
9Onno264
10Jan maarten241
11Iris219
12Michelle212
13Lucia183
14Lieke138
Barebow/Hout
1Daniel241
2Pieter177
3Jos de vries49