Uitslagen Jeugd wedstrijd leden Target

Op zaterdag 2 November is door de jeugd van HBV Target een jeugdwedstijd geschoten, Zde konden bij hun eigen verenging schieten. Er waren ook een 6-tal gast verenigingen aanwezig met in totaal ca. 45 schutters in verschillende leeftijden. Onderstaand de uitslagen van onze jeugdleden:

Jeugd Target op dreef

(Lieke Mur)

De jeugd van de schietvereniging heeft zaterdag 5 oktober een wedstrijd geschoten bij Concordia in Amsterdam. Onderstaand de scores van alle geschotenwedstrijden:

Er zijn weer mooie persoonlijke scores behaald en ook als team hebben jullie weer goed gepresteerd.

De eerst volgende jeugdwedstrijd wordt geschoten op onze eigen vereniging op zaterdag 2 november a.s.

Jeugd overtreft zichzelf met mooie resultaten

De  Jeugdschutters van Target hebben zichzelf overtroffen door hoog te scoren tijdens de jeugdwedstrijden welke onlangs zijn gehouden bij de organiserende vereniging Pijlsnel in Landsmeer. Ondanks dat het team niet geheel compleet was wegens afwezigheid van enkele leden, hebben Michelle van Dam, Lieke Mur en Carmen Terlouw hun positie binnen de competitie verstevigd. Lieke welke voor het eerst deelnam aan deze jeugdcompetitie en vooraf enigszins een gezonde spanning ervaarde, wist dit om te zetten in een positieve flow.  Zij wist een nieuw persoonlijke-record te schieten met maar liefst 232 punten!  Michelle en Carmen stonden als vanouds goed te schieten. Carmen behaalde op enkele punten na haar PR niet. Hun trainer is trots op mooie resultaten

  1e ronde 2e ronde
Lieke 202 pnt 232 pnt
Michelle 188 pnt 191 pnt
Carmen 248 pnt 267 pnt
van links naar rechts :Lieke Mur, Marco Jongkind, Carmen Terlouw, Michelle van Dam

Belangrijke data 2019

Belangrijke data voor 2019
Koningsverschieting      17-jan
Paasverschieting 18-apr
Klusdag   18-mei
Wedstrijd voor eigengemaakte boognog niet bekend
Gerrit Versteeg verschieting + BBQ    1-sep
Jeugdwedstrijd  ( 2 wedstrijden )2-nov
Algemene ledenvergadering20-nov
Sinterklaas verschieting 28-nov
Kerst verschieting 19-dec

SINTERKLAASWEDSTRIJD BIJ HBV TARGET

Donderdag 25 november werd er geschoten op afbeeldingen van Sinterklaas, Zwarte Piet en diverse strooisels. De verschillende afbeeldingen leverden punten op die voor verrassende uitslagen zorgden. Zoals gebruikelijk bij funwedstrijden werden alle klassen en alle leeftijden door elkaar gegooid bij de baanbezetting. Enkele nieuwe leden die vanuit de beginnerscursus lid waren geworden beleefden hun eerste funwedstrijd en het was leuk om te zien dat er zelfs nieuwe leden in de prijzen vielen. Dit soort wedstrijden worden georganiseerd door Peter Bouwmeester, de wedstrijdleider van HBV Target. Meestal zijn het dan afbeeldingen die van
toepassing zijn op de aanleiding, in dit geval mijters, pepernoten en ander lekkers. Het was een gezellige wedstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door Boudewijn Kuipers. Als prijs mocht Boudewijn uit handen van Peter Bouwmeester wat gerelateerd lekkers mee naar huis nemen. Meer info over handboogschieten: www.hbvtarget.nl

Jeugd van Target behaald 1e, 2e en 2e plaats bij de Regio101

Afgelopen zondag werden tijdens een jeugdwedstrijd, welke werd geschoten de Waterlandschutters in Purmerend  de prijzen van het zomerseizoen uitgereikt. De jeugdleden van Target waren dit seizoen vastberaden om hun ranking van vorig jaar te evenaren.

In het zomerseizoen zijn in totaal 7 wedstijden geschoten op 18meter afstand en 30 pijlen per wedstrijd. Enige weken geleden bleek al dat de enkele schutters van Target voor een podiumplaats zouden gaan strijden. En zo gezegd, zo gedaan! Het vele en harde trainen boekte resultaat! 

Ook voor Target was het een primeur om een jeugdteam te kunnen samenstellen uit alleen meiden : Britney Bos, Michelle van Dam, Danielle Raket en Carmen Terlouw. Zij gaan als team nog verder komen volgens hun trainer Marco Jongkind.

Danielle en Michelle, welke dit jaar voor het eerst meeschoten met wedstrijden, hebben mooie resultaten behaald, maar vielen helaas niet in de prijzen. 

Britney Bos, ( Recurve Schutter) behaalde de 1e plaats in de categorie Jeugd Recurve

Carmen Terlouw ( Recurve schutter) behaalde de 2e plaats in de categorie Jeugd Recurve

Rick van Gent ( Compound schutter ) behaalde de 2e plaats in de categorie Jeugd Compound

 

Rick behaalde de 2e plaats met slechts 1 punt verschil op nummer 1

 

Namens jullie Trainer en leden van HBV Target gefeliciteerd met de mooie resultaten !

JUBILARIS BIJ HANDBOOGVERENIGING TARGET

 

Op de algemene ledenvergadering van handboogvereniging Target afgelopen donderdag 21 november werd jubilaris Johan Ruhe in het zonnetje gezet. Johan is 25 jaar lid van HBV Target en vervuld al 22 jaar de functie van penningmeester bij de vereniging. Bovendien heeft Johan heeft recentelijk het diploma handboogtrainer gehaald en doet nu samen met zijn collega trainer Marco Jongkind de jeugd begeleiden op de woensdagavonden. Ook bij vele andere clubactiviteiten is Johan een vaste waarde. Uit handen van de voorzitter van HBV Target mocht Johan het erespeldje ontvangen onder dankzegging voor zijn grote inzet voor de vereniging, met de uitdrukkelijke wens hem nog vele jaren als lid van Target te mogen blijven verwelkomen. Meer weten over de handboogsport: www.hbvtarget.nl

Jeugdcompetitie

Op zaterdag 8 september is bij Target weer de eerste wedstrijd van de jeugdcompetitie van het winterseizoen geschoten. Er waren ruim 40 schutters aanwezig van de verenigingen in onze regio. De schutters in de leeftijd van 12 tot ca 18 jaar moesten schieten over een afstand van 18m. Na een controle van de bogen werden 30 pijlen voor de wedstrijd geschoten. Target heeft 5 schutters welke deelnemen aan de jeugdwedstrijden, verdeeld over 2 disciplines : Recurve en Compound

De schutters van Target hebben vandaag de volgende scores behaald:

Naam Score
Britney 185
Carmen 206
Danielle 129
Michelle 180
Rick 254

 

Target heeft vanaf vandaag ook een jeugdteam welke gezamenlijk gaan strijden voor de jeugd-teamcompetitie. Dit team bestaat uit : Britney B, Carmen T, Danielle R, en Michelle v D.

GERRIT VERSTEEG MEMORIAL

Afgelopen zondag 2 september werd bij handboogvereniging Target de jaarlijkse Gerrit Versteeg Memorial verschoten.  Gerrit Versteeg was één van de eerste leden van HBV Target en was met zijn witte haardos en vriendelijk voorkomen een zeer gewaardeerd lid. Deze onderlinge clubwedstrijd is al jaren een vast gegeven en wordt gecombineerd met een BBQ voor de leden en hun (eventuele) partners. Het was een prachtige dag met een heerlijk zonnetje en een matig windje; alsof het van bovenaf was geregisseerd! Zoals gebruikelijk moesten en 36 pijlen geschoten worden op 25 meter in de buitenlucht en het betrof de volgende klassen: barebow en recurve samengevoegd, compound en jeugd. Het aspect gezelligheid staat bij deze westrijd hoog in het vaandel. Toch waren er enkele leden bij die met een 2e plaats geen genoegen namen. Met name bij de compoundklasse was er sprake van een heftige strijd waarbij zelfs een soort psychologische oorlogsvoering werd gebruikt om de tegenstander van zijn apropos te brengen. Uiteindelijk bleek toch dat oefening kunst baart en dat de winnaars ook op de verenigingsavonden echte trainingsbeesten zijn. Bij de recurveklasse was dat Johan Ruhe, bij de compoundklasse Marcel van Rekum en bij de jeugd was Carmen Terlouw de beste. Na de wedstrijd werd er snel opgeruimd en het vuur ging in de BBQ en met de meatmasters Jos, Onno en Marco werden de hongerige magen met heerlijke stukjes vlees gevuld. ‘N heerlijke dag met heerlijke mensen, wat kun je als vereniging verder nog wensen! meer weten over de handboogsport: www.hbvtarget.nl

Gerrit Versteeg Trofee

Één van de jaarlijks vast terugkerende evenementen bij HBV Target is de Gerrit Versteeg Verschieting. Hierin kunnen de leden zich van hun beste kant laten zien in het heetst van de strijd en onder grote druk zal gepresteerd moeten worden door op de 25m outdoor te schieten. Er wordt geschoten in de diciplines : Compound, Recurve en Barebow/hout. Deze altijd enerverende dag wordt afgesloten met een BBQ waarbij de gezinsleden ook altijd van harte zijn uitgenodigd.
Heb je je nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel!