De jeugd van Target behaalt 3 podium plaatsen

Zaterdag 1 december was bij KNHS Vereniging Concordia in Amsterdam de afsluitende wedstrijd van het seizoen 2019. Deze wordt traditie getrouw afgesloten met een funwedstrijd op fantasie blazoenen. De organiserende vereniging had vee werk gemaakt met attributen uit film en fantasie figuren. In totaal waren en vandaag zo’n 40 schutters Carmen Terlouw van Target Aalsmeer wist elke tegenstander voor te blijven en behaalde ook hier de 1e prijs.

De competitie welke over 7 wedstrijden wordt geschoten, waarvan de einduitslagen bekend werden gemaakt had voor de jeugdleden van Target 3 podium plaatsen:

1e Carmen Terlouw, in de discipline Cadet Recurve

2e Rick van Gent, in de discipline compound Cadet Compound

3e Danielle Raket , in de discipline Junioren Recurve

Van de 5 schutters van Target welke deelnamen aan de jeugdcompetitie behaalden 3 schutters een podiumplaats. Hij trainer Marco Jongkind is dan ook zeer trots op zijn jeugdschutters.

SINTERKLAASWEDSTRIJD

Donderdag 28 november werd er geschoten op afbeeldingen van Sinterklaas, Zwarte Piet en diverse strooisels. De verschillende afbeeldingen leverden  punten op die voor verrassende uitslagen zorgden. Zoals gebruikelijk bij funwedstrijden werden alle klassen en alle leeftijden door elkaar gegooid bij de baanbezetting. Tevens werd er bij elke nieuwe ronde van 3 pijlen 1 baan met de klok mee opgeschoven.  Op deze manier worden de schutters behoorlijk door elkaar heen gehaald. Enkele nieuwe leden en leden die vanuit de beginnerscursus lid waren geworden beleefden hun eerste funwedstrijd en het was leuk om te zien dat er zelfs nieuwe leden in de prijzen vielen. Dit soort wedstrijden worden georganiseerd door Peter Bouwmeester, de wedstrijdleider van HBV Target. Peter had weer met het nodige creatieve knip- en plakwerk gezorgd voor ludieke blazoenen, in dit geval mijters, pepernoten en ander lekkers. Het was een gezellige wedstrijd die uiteindelijk maar één grote winnaar kende en dat waren alle aanwezige schutters.

Jeugd Target behaald Diploma’s

Diploma schieten regio101

Op zondag 24 november hebben enkele jeugdleden van Target deelgenomen aan de Diplomaverschieting van Regio101 welke bij Concordia in Amsterdam werd verschoten. De aanwezige schutter/sters konden doormiddel van het schieten van 2 wedstrijden van 30 pijlen op 18m, een diploma behalen voor het gemiddelde over deze twee wedstrijden. Dit in de klassen A-E. waarbij klasse E gemiddeld een 9 of hoger schiet

Lieke Mur welke dit jaar voor het eerst meedeed aan de jeugdcompetitie schoot vandaag een gemiddelde van 6,32 pnt uit 379 punten, wat resulteerde in “B” schutster

Michelle van Dam, welke deze wedstrijd voor de 2e jaar op rij schoot, behaalde een gemiddelde van 7,02 pnt gemiddelde uit 421 punten, wat resulteerde in “C” schutster

Carmen Terlouw, overtrof zichzelf door 2 meesterlijke scores te behalen, wat tevens resulteerde in een Persoonlijk Wedstrijd Record met 271 punten!. Zij behaalde 8,9 pnt gemiddeld uit 534 punten, wat resulteerde in “D” Schutster

Geweldige mooie resultaten voor deze drie jeugdige schutsters van Target. Marco, hun Trainert is weer SUPER trots op jullie!

Uitslagen Jeugd wedstrijd leden Target

Op zaterdag 2 November is door de jeugd van HBV Target een jeugdwedstijd geschoten, Zde konden bij hun eigen verenging schieten. Er waren ook een 6-tal gast verenigingen aanwezig met in totaal ca. 45 schutters in verschillende leeftijden. Onderstaand de uitslagen van onze jeugdleden:

Jeugd Target op dreef

(Lieke Mur)

De jeugd van de schietvereniging heeft zaterdag 5 oktober een wedstrijd geschoten bij Concordia in Amsterdam. Onderstaand de scores van alle geschotenwedstrijden:

Er zijn weer mooie persoonlijke scores behaald en ook als team hebben jullie weer goed gepresteerd.

De eerst volgende jeugdwedstrijd wordt geschoten op onze eigen vereniging op zaterdag 2 november a.s.

Jeugd overtreft zichzelf met mooie resultaten

De  Jeugdschutters van Target hebben zichzelf overtroffen door hoog te scoren tijdens de jeugdwedstrijden welke onlangs zijn gehouden bij de organiserende vereniging Pijlsnel in Landsmeer. Ondanks dat het team niet geheel compleet was wegens afwezigheid van enkele leden, hebben Michelle van Dam, Lieke Mur en Carmen Terlouw hun positie binnen de competitie verstevigd. Lieke welke voor het eerst deelnam aan deze jeugdcompetitie en vooraf enigszins een gezonde spanning ervaarde, wist dit om te zetten in een positieve flow.  Zij wist een nieuw persoonlijke-record te schieten met maar liefst 232 punten!  Michelle en Carmen stonden als vanouds goed te schieten. Carmen behaalde op enkele punten na haar PR niet. Hun trainer is trots op mooie resultaten

  1e ronde 2e ronde
Lieke 202 pnt 232 pnt
Michelle 188 pnt 191 pnt
Carmen 248 pnt 267 pnt
van links naar rechts :Lieke Mur, Marco Jongkind, Carmen Terlouw, Michelle van Dam

Belangrijke data 2019

Belangrijke data voor 2019
Koningsverschieting      17-jan
Paasverschieting 18-apr
Klusdag   18-mei
Wedstrijd voor eigengemaakte boognog niet bekend
Gerrit Versteeg verschieting + BBQ    1-sep
Jeugdwedstrijd  ( 2 wedstrijden )2-nov
Algemene ledenvergadering20-nov
Sinterklaas verschieting 28-nov
Kerst verschieting 19-dec

SINTERKLAASWEDSTRIJD BIJ HBV TARGET

Donderdag 25 november werd er geschoten op afbeeldingen van Sinterklaas, Zwarte Piet en diverse strooisels. De verschillende afbeeldingen leverden punten op die voor verrassende uitslagen zorgden. Zoals gebruikelijk bij funwedstrijden werden alle klassen en alle leeftijden door elkaar gegooid bij de baanbezetting. Enkele nieuwe leden die vanuit de beginnerscursus lid waren geworden beleefden hun eerste funwedstrijd en het was leuk om te zien dat er zelfs nieuwe leden in de prijzen vielen. Dit soort wedstrijden worden georganiseerd door Peter Bouwmeester, de wedstrijdleider van HBV Target. Meestal zijn het dan afbeeldingen die van
toepassing zijn op de aanleiding, in dit geval mijters, pepernoten en ander lekkers. Het was een gezellige wedstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door Boudewijn Kuipers. Als prijs mocht Boudewijn uit handen van Peter Bouwmeester wat gerelateerd lekkers mee naar huis nemen. Meer info over handboogschieten: www.hbvtarget.nl

Jeugd van Target behaald 1e, 2e en 2e plaats bij de Regio101

Afgelopen zondag werden tijdens een jeugdwedstrijd, welke werd geschoten de Waterlandschutters in Purmerend  de prijzen van het zomerseizoen uitgereikt. De jeugdleden van Target waren dit seizoen vastberaden om hun ranking van vorig jaar te evenaren.

In het zomerseizoen zijn in totaal 7 wedstijden geschoten op 18meter afstand en 30 pijlen per wedstrijd. Enige weken geleden bleek al dat de enkele schutters van Target voor een podiumplaats zouden gaan strijden. En zo gezegd, zo gedaan! Het vele en harde trainen boekte resultaat! 

Ook voor Target was het een primeur om een jeugdteam te kunnen samenstellen uit alleen meiden : Britney Bos, Michelle van Dam, Danielle Raket en Carmen Terlouw. Zij gaan als team nog verder komen volgens hun trainer Marco Jongkind.

Danielle en Michelle, welke dit jaar voor het eerst meeschoten met wedstrijden, hebben mooie resultaten behaald, maar vielen helaas niet in de prijzen. 

Britney Bos, ( Recurve Schutter) behaalde de 1e plaats in de categorie Jeugd Recurve

Carmen Terlouw ( Recurve schutter) behaalde de 2e plaats in de categorie Jeugd Recurve

Rick van Gent ( Compound schutter ) behaalde de 2e plaats in de categorie Jeugd Compound

 

Rick behaalde de 2e plaats met slechts 1 punt verschil op nummer 1

 

Namens jullie Trainer en leden van HBV Target gefeliciteerd met de mooie resultaten !

JUBILARIS BIJ HANDBOOGVERENIGING TARGET

 

Op de algemene ledenvergadering van handboogvereniging Target afgelopen donderdag 21 november werd jubilaris Johan Ruhe in het zonnetje gezet. Johan is 25 jaar lid van HBV Target en vervuld al 22 jaar de functie van penningmeester bij de vereniging. Bovendien heeft Johan heeft recentelijk het diploma handboogtrainer gehaald en doet nu samen met zijn collega trainer Marco Jongkind de jeugd begeleiden op de woensdagavonden. Ook bij vele andere clubactiviteiten is Johan een vaste waarde. Uit handen van de voorzitter van HBV Target mocht Johan het erespeldje ontvangen onder dankzegging voor zijn grote inzet voor de vereniging, met de uitdrukkelijke wens hem nog vele jaren als lid van Target te mogen blijven verwelkomen. Meer weten over de handboogsport: www.hbvtarget.nl