SINTERKLAASWEDSTRIJD

Donderdag 28 november werd er geschoten op afbeeldingen van Sinterklaas, Zwarte Piet en diverse strooisels. De verschillende afbeeldingen leverden  punten op die voor verrassende uitslagen zorgden. Zoals gebruikelijk bij funwedstrijden werden alle klassen en alle leeftijden door elkaar gegooid bij de baanbezetting. Tevens werd er bij elke nieuwe ronde van 3 pijlen 1 baan met de klok mee opgeschoven.  Op deze manier worden de schutters behoorlijk door elkaar heen gehaald. Enkele nieuwe leden en leden die vanuit de beginnerscursus lid waren geworden beleefden hun eerste funwedstrijd en het was leuk om te zien dat er zelfs nieuwe leden in de prijzen vielen. Dit soort wedstrijden worden georganiseerd door Peter Bouwmeester, de wedstrijdleider van HBV Target. Peter had weer met het nodige creatieve knip- en plakwerk gezorgd voor ludieke blazoenen, in dit geval mijters, pepernoten en ander lekkers. Het was een gezellige wedstrijd die uiteindelijk maar één grote winnaar kende en dat waren alle aanwezige schutters.

Jeugd Target behaald Diploma’s

Diploma schieten regio101

Op zondag 24 november hebben enkele jeugdleden van Target deelgenomen aan de Diplomaverschieting van Regio101 welke bij Concordia in Amsterdam werd verschoten. De aanwezige schutter/sters konden doormiddel van het schieten van 2 wedstrijden van 30 pijlen op 18m, een diploma behalen voor het gemiddelde over deze twee wedstrijden. Dit in de klassen A-E. waarbij klasse E gemiddeld een 9 of hoger schiet

Lieke Mur welke dit jaar voor het eerst meedeed aan de jeugdcompetitie schoot vandaag een gemiddelde van 6,32 pnt uit 379 punten, wat resulteerde in “B” schutster

Michelle van Dam, welke deze wedstrijd voor de 2e jaar op rij schoot, behaalde een gemiddelde van 7,02 pnt gemiddelde uit 421 punten, wat resulteerde in “C” schutster

Carmen Terlouw, overtrof zichzelf door 2 meesterlijke scores te behalen, wat tevens resulteerde in een Persoonlijk Wedstrijd Record met 271 punten!. Zij behaalde 8,9 pnt gemiddeld uit 534 punten, wat resulteerde in “D” Schutster

Geweldige mooie resultaten voor deze drie jeugdige schutsters van Target. Marco, hun Trainert is weer SUPER trots op jullie!

Uitslagen Jeugd wedstrijd leden Target

Op zaterdag 2 November is door de jeugd van HBV Target een jeugdwedstijd geschoten, Zde konden bij hun eigen verenging schieten. Er waren ook een 6-tal gast verenigingen aanwezig met in totaal ca. 45 schutters in verschillende leeftijden. Onderstaand de uitslagen van onze jeugdleden: