Belangrijke data 2019

Belangrijke data voor 2019 Koningsverschieting       17-jan Paasverschieting  18-apr Klusdag    18-mei Wedstrijd voor eigengemaakte boog nog niet bekend Gerrit Versteeg verschieting + BBQ     1-sep Jeugdwedstrijd  ( 2 wedstrijden ) 2-nov Algemene ledenvergadering 20-nov Sinterklaas verschieting  28-nov Kerst verschieting  19-dec

SINTERKLAASWEDSTRIJD BIJ HBV TARGET

Donderdag 25 november werd er geschoten op afbeeldingen van Sinterklaas, Zwarte Piet en diverse strooisels. De verschillende afbeeldingen leverden punten op die voor verrassende uitslagen zorgden. Zoals gebruikelijk bij funwedstrijden werden alle klassen en alle leeftijden door elkaar gegooid bij de baanbezetting. Enkele nieuwe leden die vanuit de beginnerscursus lid waren geworden beleefden hun eerste […]