JUBILARIS BIJ HANDBOOGVERENIGING TARGET

 

Op de algemene ledenvergadering van handboogvereniging Target afgelopen donderdag 21 november werd jubilaris Johan Ruhe in het zonnetje gezet. Johan is 25 jaar lid van HBV Target en vervuld al 22 jaar de functie van penningmeester bij de vereniging. Bovendien heeft Johan heeft recentelijk het diploma handboogtrainer gehaald en doet nu samen met zijn collega trainer Marco Jongkind de jeugd begeleiden op de woensdagavonden. Ook bij vele andere clubactiviteiten is Johan een vaste waarde. Uit handen van de voorzitter van HBV Target mocht Johan het erespeldje ontvangen onder dankzegging voor zijn grote inzet voor de vereniging, met de uitdrukkelijke wens hem nog vele jaren als lid van Target te mogen blijven verwelkomen. Meer weten over de handboogsport: www.hbvtarget.nl