Nieuwe opzet trainingen

Met ingang van 2017 zijn wij gestart met een nieuwe opzet voor trainingen, de richtlijn het Basisschot van de NHB wordt nu bij al onze cursisten aangeleerd.

Onze trainers Willem Eveleens, Peter Bouwmeester, Marco Jongkind en Jos de Vries zijn in het bezit van Handboog Trainer A, Handboogtrainer 2 en/of Handboog Trainer 3.

tevens hebben onze trainers trainingen gevolgd voor eht geven van les in het handboogschieten aan mensen met een lichamelijke beperking.

Target bestaat 25 jaar in 2017!

Zaterdag 18 maart jl. was er bij HBV Target een jubileum te vieren. 25 jaar geleden, in 1992, werd de vereniging opgericht vanuit een vriendeninitiatief dat voorvloeide uit een survivalweekend in de Ardennen, alwaar deze jongens kennis hadden gemaakt met het fenomeen handboogschieten. Er werd gestart vanuit een gymzaal in de J.P. Thijssenlaan en al snel bleek er behoefte aan een eigen en uiteraard grotere ruimte waar minimaal 18 meter kon worden geschoten. Deze wens heeft gestalte gekregen in de winter van 2003\\/2004 waarbij met veel eigen leden en wat hulp van een Brabantse aannemer een eigen akkommodatie op sportpark Calslagen werd gerealiseerd. Vanaf dat moment heeft HBV Target in de regio haar stempel op de handboogsport kunnen drukken. Met 2 clubavonden, een avond speciaal voor de jeugd een regelmatig beginnerscursussen is de akkomodatie behoorlijk bezet. Bovendien vinden er regelmatig handboogarrangementen plaats die vooral door bedrijven als heel leuk worden ervaren. Afgelopen zaterdag was er eerst een receptie voor oud-leden. Ook werd er door de gemeente Aalsmeer acte de prevance gegeven in de persoon van wethouder v\\/d Hoeven die met een prachtig boeket een gewaardeerde gast was. Na de receptie werd er met de leden een heerlijk buffet genuttigd. Uiteraard hoort er bij een jubileum ook  of meerdere jubilarissen. Peter Bouwmeester, Marco Jongkind (foto midden) en Jos de Vries zijn vanaf dag 1 lid geweest van HBV Target. Voor dit feit ontvingen zij een mooie speld en een bos bloemen. Laatstgenoemde, Jos de Vries (foto links), werd extra in het zonnetje gezet omdat hij na 20 jaar secretaris te zijn geweest het stokje overdroeg aan Pieter van den Toorn. Jos de Vries werd bedankt voor zijn inzet voor HBV Target, met name bij de realisatie van de akkommodatie in de beginjaren en zijn enthousiasme voor de handboogsport in het algemeen. Tevens zijn de 3 jubilarissen gecertificeerde handboogtrainers, dus ook in die zin betekenen ze heel veel voor HBV Target. Na de huldiging werd er onder leiding van Onno Faber en zijn lieftallige assisstente Ineke van Coevorden een pubquiz gespeeld waar zeer enthousiast aan werd deelgenomen. Uiteraard kwamen daarna de voetjes van de vloer; op naar de volgende 25 jaar

Disclaimer

 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder aankondiging gewijzigd worden

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen

Handboog Vereniging Target en haar leden spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade

Advies

Het handboogschieten een hoofdzakelijk een concentratie sport, uiteraard is er kracht nodig om de boog uit te trekken, maar concentratie en een goede aangeleerde techniek zijn voor onze sport cruciaal. Ook het materiaal speelt een belangrijke rol in onze sport. Wij adviseren jou graag voordat je tot aanschaf van een eigen boog besluit

Wil je je inschrijven voor de beginners cursus doe dat dan via het inschrijfformulier op onze site

Lidmaatschap opzeggen

Sinds het bestaan van de vereniging in 1992 staat in het huishoudelijk reglement dat wanneer je je lidmaatschap bij Target en dus ook de NHB wilt opzeggen, je dit schriftelijk dient te doen

Tot vandaag de dag kon dit door een email te sturen aan het bestuur, of dit mondeling mede te delen aan het bestuur. Nu het ledenaantal van Target nog steeds blijft groeien en het voor het bestuur overzichtelijk moet blijven welke leden er wel/niet hun lidmaatschap hebben opgezegd, willen wij iedereen verzoeken vanaf heden, indien je het lidmaatschap op wilt zeggen dit schriftelijk te doen. Dit wil zeggen per geschreven brief aan het secretariaat. Uiteraard kan je dit ook afgeven bij een van de bestuursleden: Adri, Pieter, Marco, Peter en Johan. Maar bij voorkeur via de post:

Secretariaat HBV Target Aalsmeer
HBV Target Aalsmeer
T.a.v. Secretariaat
St. Janstraat 33
2435 WX  Zevenhoven

Het is dus niet meer mogelijk om het opzeggen van het lidmaatschap per email/mondeling aan te geven. Let er ook op dat je tijdig aangeeft dat je het lidmaatschap wilt opzeggen (indien van toepassing). Opzeggingen dienen uiterlijk 2 maanden voor het nieuwe jaar te worden aangegeven, anders zal de contributie voor het komende jaar alsnog in rekening worden gebracht

3-D PARCOURS GOEDGEKEURD DOOR NEDERLANDSE HANDBOOGBOND

Handboogvereniging Target in Kudelstaart heeft vanaf 1 oktober jl. een goedgekeurd 3D parcours. Dit parcours is gelegen op haar accommodatie aan de Wim Kandreef op sportpark Calslagen. Met dit parcours vervult HBV Target de wens van verschillende leden die het 3D(driedimensionaal) schieten willen beoefenen naast de reguliere handboogsport. Binnen deze discipline wordt er op speelse wijze een parcours in de natuur uitgezet met zowel vaste doelen als kunststof dieren dienen als doelwit. Vorig jaar is HBV Target gestart met het planten van bomen en struiken op het veld achter de accommodatie om op die manier een soort bos na te bootsen, en de aanplant heeft zich na wat droge maanden, goed ontwikkeld. Afgelopen zaterdag 26 september hebben enkele leden samen met een deskundige van de handboogbond het parcours geinspecteerd waarna laatstgenoemde het geheel als positief heeft beoordeeld, zodat er in de toekomst op een veilige manier kan worden geschoten en HBV Target zelfs wedstrijden op landelijk niveau mag organiseren.

Jeugdtraining

Wij hebben een speciale jeugdavond voor de jeugdige schutter vanaf 12 jaar. Deze groep traint op woensdagavond van 19.00 –  20.30 uur. Deze trainingen zijn niet seizoensgebonden maar lopen het hele jaar door. Iedereen traint op zijn of haar eigen tempo op zijn of haar eigen manier. De trainers lopen deze avond rond om aanwijzingen en tips te geven. Tijdens de vakanties kan het zijn dat er geen les wordt gegeven. dit in overleg met de cursisten en trainers

Uitslagen koningsverschieting 25-1-2018

Uitslagen koningsverschieting 25-1-2018

 

Aantal aanwezigen : 29 schutters, de opkomst was goed. De sfeer was te snijden. Zowel bij Recurve , barebow als compound werd hard gestreden.   Brandon Vijzelaar is 3x achtereen Koning en mag zich nu voor de 2e Keizer noemen.

Veel jeugd aanwezig, op Isabelle na hebben alle jeugdschutters een prijs en beker gewonnen.

 

Compound
1 Brandon Vijzelaar  ( Koning en Keizer) 267
2 Marcel van Rekum  1e Heraut 252
3 Marco Jongkind ( 2e Heraut) 245
5 Jaap Verbruggen 234
Recurve
1 Boudewijn ( Koning ) 238
2 Beter B ( 2e Heraut) 230
3 Jan    (1e Ridder) 221
4 Pieter 203
5 Frank 201
6 Peter V 198
7  Daniel 198
8 Jan Maarten 196
9 Gerard 195
10 Frans 192
11 Jos v/s Schip 155
12 Friso 153
13 Harry 141
14 Ed 129
15 Piet 91
Heren Jeugd Compound
1 Rick
246
Dames
1 Britney ( koningin) 237
2 Carmen ( 1e Hofdame) 201
3 Michelle ( 2e Hofdame) 197
4 Ynske 133
5 Isabelle 123
Hout
1 Johan ( Hertog) 124
1 Jean      (1e Ritmeester) 101
1 Jos de Vries ( 2e Ritmeester) 65
1 Fedor 64