Target bestaat 25 jaar in 2017!

Zaterdag 18 maart jl. was er bij HBV Target een jubileum te vieren. 25 jaar geleden, in 1992, werd de vereniging opgericht vanuit een vriendeninitiatief dat voorvloeide uit een survivalweekend in de Ardennen, alwaar deze jongens kennis hadden gemaakt met het fenomeen handboogschieten. Er werd gestart vanuit een gymzaal in de J.P. Thijssenlaan en al snel bleek er behoefte aan een eigen en uiteraard grotere ruimte waar minimaal 18 meter kon worden geschoten. Deze wens heeft gestalte gekregen in de winter van 2003\\/2004 waarbij met veel eigen leden en wat hulp van een Brabantse aannemer een eigen akkommodatie op sportpark Calslagen werd gerealiseerd. Vanaf dat moment heeft HBV Target in de regio haar stempel op de handboogsport kunnen drukken. Met 2 clubavonden, een avond speciaal voor de jeugd een regelmatig beginnerscursussen is de akkomodatie behoorlijk bezet. Bovendien vinden er regelmatig handboogarrangementen plaats die vooral door bedrijven als heel leuk worden ervaren. Afgelopen zaterdag was er eerst een receptie voor oud-leden. Ook werd er door de gemeente Aalsmeer acte de prevance gegeven in de persoon van wethouder v\\/d Hoeven die met een prachtig boeket een gewaardeerde gast was. Na de receptie werd er met de leden een heerlijk buffet genuttigd. Uiteraard hoort er bij een jubileum ook  of meerdere jubilarissen. Peter Bouwmeester, Marco Jongkind (foto midden) en Jos de Vries zijn vanaf dag 1 lid geweest van HBV Target. Voor dit feit ontvingen zij een mooie speld en een bos bloemen. Laatstgenoemde, Jos de Vries (foto links), werd extra in het zonnetje gezet omdat hij na 20 jaar secretaris te zijn geweest het stokje overdroeg aan Pieter van den Toorn. Jos de Vries werd bedankt voor zijn inzet voor HBV Target, met name bij de realisatie van de akkommodatie in de beginjaren en zijn enthousiasme voor de handboogsport in het algemeen. Tevens zijn de 3 jubilarissen gecertificeerde handboogtrainers, dus ook in die zin betekenen ze heel veel voor HBV Target. Na de huldiging werd er onder leiding van Onno Faber en zijn lieftallige assisstente Ineke van Coevorden een pubquiz gespeeld waar zeer enthousiast aan werd deelgenomen. Uiteraard kwamen daarna de voetjes van de vloer; op naar de volgende 25 jaar

Geef een reactie